სამოქალაქო მონაწილეობა

საქართველოში ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო მონაწილეობის ინსტრუმენტების მიმოხილვა           სამოქალაქო საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი სამოქალაქო მონაწილეობაა. ეს კონცეფცია გულისხმობს მოქალაქეთა ჩართულობას მენეჯმენტის პროცესებში, დაწყებული დისკუსიით, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური…