სამოქალაქო ბიუჯეტი საქართველოში

          2015 წელს, ფონდისხვა სივრცე” (პოლონეთი)  ინიციატივით და  ორგანიზაციაერთიანი კავკასიის” (საქართველო) თანამშრომლობით, პირველად ხორციელდება პილოტური სამოქალაქო ბიუჯეტის პრაქტიკა. პირველი სამოქალაქო ბიუჯეტი (PB) განხორციელდა 2015 წელს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის. პროგრამა გაგრძელდა მომდევნო წლებში. 2016 წელს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი შეუერთდა PB- ის განხორციელების პრაქტიკას და 2017 წელს მარნეულისა და გორის მუნიციპალიტეტების გარდა, სამოქალაქო ბიუჯეტი განხორციელდა საჩხერისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში.

ვინაიდან რეგიონები ძალიან განსხვავდებიან თავიანთი სპეციფიკით, თითოეულ მუნიციპალიტეტში PB პროცესი განსხვავებულიამაგალითად, მარნეულსა და გორში, .. პროექტებისთვის გამოყოფილია მთლიანი ბიუჯეტის 5%. საჩხერის მუნიციპალიტეტში შეირჩა ერთი ადმინისტრაციული ერთეული, სადაც 2017 წელს PB.- პირველი პილოტირება განხორციელდა. აქ PB- ისთვის გამოყოფილი თანხა 1.25% იყო.

ხოლო ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებმა ერთად შეიმუშავეს ახალი მოდელი, რომელიც მოიცავს მთლიან თავისუფალ ბიუჯეტს. მოსახლეობა ჩართულია არა მარტო პროექტების, არამედ მუნიციპალური ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესში. ყველა PB პროექტების ღირებულება წარმოდგენილი იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის ან პრიორიტეტების პროექტში. გარდა ამისა, მთელი პროცესი ხორციელდება პრიორიტეტების განსაზღვრის ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, ასევე მათი განხორციელების პროცესის შემდგომი მონიტორინგი.

ქვემოთ მოცემულია თითოეული რეგიონის PB მოდელები:

COA of Borjomi.svg
Official seal of Gori
Official seal of Marneuli მარნეული

ბორჯომი

 გორი  მარნეული საჩხერე

წყალტუბო