ჩამოსატვირთი მასალები

          სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელებისას,  მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია, რაც ხელს უწყობს პროცესის გამარტივებას, უზრუნველყოფენ დადგენილი პროცედურების გამჭვირვალობას და ხელს უწყობს მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციას. მარნეულის, გორის, ბორჯომის, საჩხერის მუნიციპალიტეტებში „სბ“ პროცესში შემუშავებული და გამოყენებული ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებების მაგალითები, რეგულაციები, მასალების მაგალითები.

საშუალებების მაგალითები

cover-write-001
საჩხერის მუნიციპალიტეტი – განაცხადის ფორმა (ქართულ ენაზე)
მარნეულის მუნიციპალიტეტი – განაცხადის ფორმა (ქართულ ენაზე)
გორის მუნიციპალიტეტი – განაცხადის ფორმა (რუსულ ენაზე)
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი – განაცხადის ფორმა (ქართულ ენაზე)
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი – განაცხადის ფორმა (რუსულ ენაზე)
განაცხადის ფორმა (რუსულ ენაზე)
განაცხადის ფორმა (ქართულ ენაზე)
განაცხადის ფორმა (ინგლისურ ენაზე)

რეგულაციები

cover-sign-road-001
საჩხერის მუნიციპალიტეტი- პროექტების კვლევის ჯგუფის დებულება  (ქართულ ენაზე)
საჩხერის მუნიციპალიტეტი – სამოქალაქო საბჭოს რეგლამენტი (ქართულ ენაზე)
საჩხერის მუნიციპალიტეტი – სამოქალაქო ბიუჯეტის დებულება (ქართულ ენაზე)
გორის მუნიციპალიტეტი – 2018 წლის გორის სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების სამოქმედო გეგმა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი – სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების წესი (ქართულ ენაზე)
მარნეულის მუნიციპალიტეტი – „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს ფორმირების წესი (ქართულ ენაზე)
მარნეულის მუნიციპალიტეტი –სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდამჭერი საბჭოს (ქართულ ენაზე)
სამოქალაქო საბჭოს რეგლამენტი (რუსულ ენაზე)
სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების წესი (რუსულ ენაზე)
სამოქალაქო საბჭოს რეგლამენტი (ინგლისურ ენაზე)

მასალების მაგალითები

cover-people
საჩხერის მუნიციპალიტეტი – ბუკლეტი (ქართულ ენაზე)
მარნეულის მუნიციპალიტეტი – საინფორმაციო ბუკლეტი (რუსულ ენაზე)
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი – საინფორმაციო ბუკლეტი (ქართულ ენაზე)
სამოქალაქო ბიუჯეტის მუნიციპალიტეტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო  (ქართულ ენაზე)

სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტები საქართველოში (ქართულ ენაზე)

სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტების დანერგვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო (ქართულ ენაზე)