პარტიციპაციის აკადემია (AoP)

განაცხადი მონაწილეობის მისაღებად: საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდის(Solidarity Fund PL) პარტიციპაციის აკადემია (AoP)

საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდის საქართველოში ამჟამად იღებს პარტიციპაციის აკადემიის (AoP) სააპლიკაციო ფორმებს (AoP) დაინტერესებული ხართ თემისა და საზოგადოებრივი ცხოვრებით? მოწოდებული ხართ გააძლიეროთ თქვენი კომპეტენციები თემის საქმიანობაში მონაწილობის და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მუნიციპალიტეტის განვითარების ადგილობრივ დონეზე?

თუ ასეა, ჩვენ გაგვაჩნია დიდი შესაძლებლობა გავზარდოთ თქვენი უნარები! ჩვენ მოუთმენლად ველით თქვენს სააპლიკაციო ფორმებს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 მარტის 24:00 საათისა (24:00 GMT)

ონლაინ აპლიკაციის ფორმა ხელმისაწვდომია აქ : Academy of Participation (AoP)

„სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს ფორმირების წესი

სამოქალაქო ბიუჯეტი პირდაპირი დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს სამოქალაქო მონაწილეობის უმაღლეს დონეს. თუ თქვენ აპირებთ განახორციელოთ ეს პრაქტიკა თქვენს მუნიციპალიტეტში, უნდა იცოდეთ მისი დაგეგმვის, მომზადებისა და შემდგომი აღსრულების ძირითადი ეტაპები.

          ქვემოთ მოცემულია ბროშურა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის მომზადებას და განხორციელებას. პრაქტიკული გზამკვლევი ემყარება საქართველოში სამი წლის გამოცდილებას. ამ ინსტრუმენტის დიდი პოტენციალისა და მისი დადებითი ეფექტის გათვალისწინებით, ჩვენ გვინდა ჩვენი გამოცდილების გაზიარება და სხვა მუნიციპალიტეტების გააქტიურება ამ ინსტრუმენტის განხორციელებისათვის. ვიმედოვნებთ, რომ ამაში  დაგეხმარებათ სახელმძღვანელო.

ბროშურა სამოქალაქო ბიუჯეტის მუნიციპალიტეტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო

სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტები საქართველოში

სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტების დანერგვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო