„სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს ფორმირების წესი

სამოქალაქო ბიუჯეტი პირდაპირი დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს სამოქალაქო მონაწილეობის უმაღლეს დონეს. თუ თქვენ აპირებთ განახორციელოთ ეს პრაქტიკა თქვენს მუნიციპალიტეტში, უნდა იცოდეთ მისი დაგეგმვის, მომზადებისა და შემდგომი აღსრულების ძირითადი ეტაპები.

          ქვემოთ მოცემულია ბროშურა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის მომზადებას და განხორციელებას. პრაქტიკული გზამკვლევი ემყარება საქართველოში სამი წლის გამოცდილებას. ამ ინსტრუმენტის დიდი პოტენციალისა და მისი დადებითი ეფექტის გათვალისწინებით, ჩვენ გვინდა ჩვენი გამოცდილების გაზიარება და სხვა მუნიციპალიტეტების გააქტიურება ამ ინსტრუმენტის განხორციელებისათვის. ვიმედოვნებთ, რომ ამაში  დაგეხმარებათ სახელმძღვანელო.

ბროშურა სამოქალაქო ბიუჯეტის მუნიციპალიტეტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო

სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტები საქართველოში

სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტების დანერგვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო