„სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს ფორმირების წესი

სამოქალაქო ბიუჯეტი პირდაპირი დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს სამოქალაქო მონაწილეობის უმაღლეს დონეს. თუ თქვენ აპირებთ განახორციელოთ ეს პრაქტიკა თქვენს მუნიციპალიტეტში, უნდა იცოდეთ მისი დაგეგმვის, მომზადებისა და შემდგომი აღსრულების ძირითადი ეტაპები.  …

ჩამოსატვირთი მასალები

          სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელებისას,  მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია, რაც ხელს უწყობს პროცესის გამარტივებას, უზრუნველყოფენ დადგენილი პროცედურების გამჭვირვალობას და ხელს უწყობს მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის…